ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΤΣΙΡΛΗ

Η διπλωματική Tokyo Bay Pier είναι μια μεγάλης κλίμακας μελέτη για την κατασκευή ενός νέου τρόπου κατοίκησης στον κόλπο του Τόκιο, λαμβάνοντας υπ' όψη τον χαρακτήρα της περιοχής και ενσωματώνοντας την ιδέα του Ολυμπιακού χωριού. Βρισκόμενη στη τομή του ιστορικού κέντρου και του νέου "ολυμπιακού κέντρου" , η πρόταση αυτή γίνεται μια γραμμική δομή μεγάλης κλίμακας, με στόχο την σύνδεση των δύο αυτών σημαντικών περιοχών ως μια αστική πλατφόρμα. Το "κενό" χρησιμοποιείται ως εργαλείο για τη σμίλευση της πλατφόρμας δημιουργώντας σχέσεις μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων, δράσεων, λειτουργιών και συνθηκών διαβίωσης. Το σύνολο της υποδομής βασίζεται σε υποστυλώματα, απελευθερώνοντας την επιφάνεια του νερού και δημιουργώντας προβλήτες που εξυπηρετούν ατομικές και δημόσιες ανάγκες. Πρόκειται για μια συμβίωση μεταξύ κατοικημένων κενών και δημόσιων επιφανειών, η οποία διαμορφώνει μια σύγχρονη ''προβλήτα'' στην καρδιά του κόλπου του Τόκιο, ανταποκρινόμενη στις αναδυόμενες αλλαγές του τοπίου της πόλης, ενώ ταυτόχρονα αναδύεται το πνεύμα του Ολυμπισμού.